Illustratie: Telma Lannoo

Iedereen heeft wel al gehoord van de term btw, maar wat betekent die juist voor jou als kunstenaar? Btw is een belasting voor consumenten op de toegevoegde waarde. Hier leggen we uit wat dat exact wil zeggen.

Wat is btw?

Btw is een belasting op toegevoegde waarde. Dat wil zeggen dat de belasting wordt betaald op de waarde die jij aan een product of dienst toevoegt tijdens het productieproces. Het is ook een consumentenbelasting, dat wil zeggen dat enkel de eindgebruiker deze belasting zal betalen.

Als je een dienst levert of een product verkoopt, ben je in principe btw-plichtig. Dat geldt dus ook voor kunstenaars die werken verkopen, in opdracht werken, workshops geven... Btw-plicht houdt in dat je btw aanrekent op al je inkomsten, maar ook dat je btw kan recupereren op je uitgaven. Wil je meer weten over het verkopen van je werk? Lees dan zeker dit artikel. Heb je vragen over vergoed worden voor opdrachten? Daar kom je hier alles over te weten.

De btw die je aan je klanten aanrekent, betaal je terug aan de fiscus na de aftrek van de btw die jij zelf betaald hebt voor aankopen of diensten. Je betaalt dus enkel een belasting op de door jou toegevoegde waarde.

Btw-tarieven

Voor het verkopen van kunstwerken geldt een voordelig btw-tarief van 6%. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Het voordelig tarief geldt enkel wanneer het kunstwerk verkocht wordt door de maker. Hieronder wordt de kunstenaar verstaan, maar ook de rechthebbenden (bijvoorbeeld de erfgenamen na het overlijden van de kunstenaar). Het is mogelijk om te genieten van dit voordelig tarief als natuurlijk persoon en als rechtspersoon (bijvoorbeeld een vzw of vennootschap).

Voor kunstboeken geldt ook het voordelig tarief van 6% btw. Als je als kunstenaar zelf een boek maakt en verkoopt, kan je dit doen aan het voordelig tarief van 6% btw.

Als je bijvoorbeeld met een uitgever overeenkomt dat die jouw werken zal gebruiken in hun kunstboek, dan spreken we van een uitgavecontract waarin jouw auteursrechten als kunstenaar worden geëxploiteerd. Hiervoor is een vrijstelling op btw van toepassing en zal er op de vergoeding die je hiervoor als kunstenaar krijgt 0% btw worden betaald. Dit geldt enkel voor afspraken rechtstreeks met de kunstenaar als natuurlijk persoon en er moet een vermenigvuldiging zijn op een duurzame exemplaren, zoals een boek bijvoorbeeld.

Als je auteursrechten overdraagt, maar het gaat hierbij niet over een uitgavecontract en je komt dus niet in aanmerking voor de vrijstelling, dan geldt er een tarief van 6% btw. Wanneer je bijvoorbeeld een illustratieopdracht uitvoert voor een website (geen duurzame exemplaren) en daarvoor een deel uitbetaald krijgt in auteursrechten, zal je 6% btw aanrekenen.

Als je in opdracht een werk maakt geeft, dan lever je een dienst. Voor die dienst zal je 21% btw aanrekenen. Je kan in sommige gevallen een deel van de inkomsten in auteursrechten laten uitbetalen. Dit is dan voordelig voor zowel het btw-tarief als de andere belastingen.

Vrijstellingen btw-plicht

Als zelfstandige, vzw of vennootschap kan je een vrijstelling voor btw-plicht aanvragen als kleine onderneming (art. 56 bis). Je kan deze vrijstelling aanvragen als je jaarlijkse omzet lager is dan €25.000. Belangrijk, het gaat om de omzet, het totaal van je inkomsten en niet om de winst (het verschil tussen je inkomsten en kosten). Dankzij deze vrijstelling zal je geen btw moeten aanrekenen op je inkomsten, maar kan je ook geen btw recupereren op je uitgaven.

Het grootste voordeel is dat je vrijgesteld bent van de administratie die bij btw-plicht komt kijken. Anderzijds kan het soms interessant zijn om wel btw-plichtig te zijn als je bijvoorbeeld grote investeringen plant te doen waarop je 21% btw kan recupereren en inkomsten hebt waar je weinig btw op moet aanrekenen.

Let op, je bent niet vanzelf vrijgesteld van btw. Je zal deze vrijstelling steeds moeten aanvragen bij je btw-kantoor of online via MyMinfin.

Administratieve verplichtingen

Als je btw-plichtig bent, zal je moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Zo zal je per kwartaal een btw-aangifte moeten doen. Dit doe je best samen met je boekhouder. Je zal op je facturen vermelden welk btw-tarief je aanrekent en als je beroep doet op een btw-vrijstelling vermeld je hier ook het juiste artikel van het btw-wetboek bij.

Je zal ook een klantenlisting moeten opmaken. Dit is een lijst van al jouw Belgische btw-plichtige klanten. Je dient deze jaarlijks in bij de FOD financiën.

Als je vrijgesteld bent van btw heb je nog steeds een aantal administratieve verplichtingen. Zo zal je op je facturen steeds moeten vermelden dat je vrijgesteld bent van btw in volgende bewoording: ‘kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, btw niet van toepassing’. Je zal ook een (nihil-)klantenlisting moeten opmaken.

12.03.2024