Illustratie: Telma Lannoo

Een veelgebruikte manier om uitbetaald te worden als kunstenaar is de kleine vergoedingsregeling of KVR. De KVR is een kostenvergoeding die specifiek voor kunstenaars in het leven geroepen is.

Let op! Je kan niet langer via de KVR vergoed worden. Vanaf 1 januari 2024 is de KVR vervangen door de Amateurkunstenvergoeding. Lees alles over werken met de AKV in dit artikel.

De KVR is in het leven geroepen om (kleine) artistieke prestaties te vergoeden en op deze manier zwartwerk te voorkomen. De KVR is een forfaitaire kostenvergoeding. Dat wil zeggen dat je op deze inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen, maar je bouwt er ook geen rechten mee op. Er zijn een aantal beperkingen waardoor de KVR enkel handig is voor beperkte opdrachten tegen een lage vergoeding.

Welke regels gelden er?

  • Je kan per opdracht een vergoeding krijgen van max. €147,67 (bedrag voor 2023). Je mag dus ook een lagere vergoeding krijgen met de KVR per opdracht, maar zeker niet hoger.

  • Je kan de KVR maximum 30 dagen per jaar gebruiken en je mag maximaal 7 dagen na elkaar voor dezelfde opdrachtgever werken.

  • Je mag maximum €2.953,37 per jaar (bedrag voor 2023) verdienen met de KVR. Let goed op als je €147,67 vermenigvuldigt met 30 dagen, kom je op een bedrag dat ver boven dat maximumbedrag zit. Als je 30 opdrachten doet, zal je €98,44 per opdracht kunnen krijgen met de KVR.

Voor wie?

De KVR is er voor kunstenaars die artistieke prestaties verrichten. Je kan de KVR enkel gebruiken voor artistieke prestaties. De commissie kunstenaars heeft een lijst van prestaties waarin verder verduidelijkt wordt wat onder artistieke prestatie valt. Het gaat om beeldende kunsten, beeldhouwen, decorontwerp, illustratie en kunstfotografie. Wat valt er niet onder? Grafische vormgeving, andere fotografie (trouw-, event-…) en kunstambachten. De volledige lijst vind je hier.

Om te werken met de KVR heb je een kunstenaarskaart nodig waarmee je aantoont dat je weldegelijk artistieke prestaties verricht. De kunstenaarskaart kan je enkel aanvragen als natuurlijk persoon.

Hoe aanvragen?

Je zal de kunstenaarskaart moeten aanvragen bij Artist@Work. Bij je aanvraag toon je aan dat je weldegelijk artistiek prestaties verricht. Beschrijf je activiteit zo concreet mogelijk en leg goed uit waarom die artistiek is. Voeg voldoende informatie toe voor elke activiteit die je aanduidt en dat doe je aan de hand van een artistiek CV, link naar je website en portfolio (al dan niet op Beeld), links naar je social media...

Vervolgens zal de Kunstenaarskaart naar jou opgestuurd worden en kan je met de KVR aan de slag. Elke opdracht moet op voorhand online aangegeven worden via Artist@Work. Je kan met andere woorden geen opdrachten aangeven die al hebben plaatsgevonden. Je geeft hier ook duidelijk aan wie de opdrachtgever is. Je mag pas met de KVR werken van het moment je de kunstenaarskaart ontvangen hebt.

Let op! Je kan de kunstenaarskaart nog tot 1 juli aanvragen. Daarna zal het niet meer mogelijk zijn om de kaart aan te vragen.

Combineren met andere vergoedingen?

  • Je mag als zelfstandige ook met de KVR werken, maar niet tegelijkertijd voor dezelfde opdrachtgever, tenzij je kan aantonen dat je activiteiten als zelfstandige van een andere aard zijn.
  • Je mag als werknemer ook met de KVR werken, maar niet voor prestaties die je tijdens de arbeidsovereenkomst levert voor je werkgever, tenzij je kunt aantonen dat de prestaties van een andere aard zijn.
  • Als je voor een opdracht een deel uitbetaald wordt in auteursrechten kan je daarnaast nog steeds werken met de KVR. Deze zijn dus combineerbaar.
  • Je mag de KVR combineren met een vrijwilligersvergoeding, maar niet op dezelfde dag. Je kunt beiden ook niet combineren tijdens hetzelfde jaar, tenzij de prestaties als vrijwilliger niet-artistiek zijn.
  • Als je een werkloosheidsuitkering krijgt mag je ook met de KVR werken, maar je moet dit aanduiden als gewerkte dag op je stempelkaart. Voor die dag krijg je geen uitkering. Let goed op, je bouwt met de KVR geen sociale rechten op.
  • Als gepensioneerde heb je geen toelating nodig van de pensioendienst om met de KVR te werken. De KVR heeft ook geen invloed op je pensioen. Voor gepensioneerde ambtenaren geldt dit enkel voor het nominaal pensioen, niet voor het supplement om het gewaarborgd minimumpensioen te bereiken.

Van KVR naar AKV

De KVR wordt hervormd naar de amateurkunstenvergoeding (AKV). Dit is net als de KVR een kostenvergoeding waar je geen belastingen of sociale bijdragen op verschuldigd bent. Ook hier kan je enkel met de AKV werken als natuurlijk persoon.

Je kan de AKV enkel gebruiken voor artistieke prestaties in opdracht. Je zal de AKV maximum 30 dagen per jaar kunnen gebruiken en maximum 7 dagen na elkaar.

Het verschil met de KVR is dat je de bedragen van AKV minstens €45 en maximaal €70 bedragen. Daar bovenop kan een opdrachtgever ook een reële verplaatsingsvergoeding van maximaal €20 betalen.

De AKV wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2024. Elke opdrachtgever en kunstenaar zal zich dan moeten registreren op het platform Working In The Arts. Hier zullen ook alle betalingen geregistreerd worden. Als je al een kunstenaarskaart en een profiel op Artist@work hebt, zal jouw profiel automatisch overgezet worden.

Let op! De KVR is niet hetzelfde als het kunstenaarsstatuut, de Kunstwerkuitkering of het Kunstwerkattest!

12.03.2024