Illustratie: Telma Lannoo

In het amateurkunstendecreet vind je de subsidies voor de niet-professionele kunsten. Dit is er zowel voor individuele kunstenaars als voor organisaties en verenigingen. We overlopen hieronder de verschillende subsidielijnen.

Let op! Het Amateurkunstendecreet wordt grondig hervormd. Vanaf januari 2024 komen er een heel aantal nieuwe subsidielijnen bij. Meer daarover lees je hier. Vanaf deze informatie definitief is, vind je die natuurlijk ook hier terug.

De Projectsubsidie talentontwikkeling

De Projectsubsidie talentontwikkeling binnen het amateurkunstendecreet is een experimentele subsidielijn die afloopt in 2023. De laatste kans om hierop in te dienen was op 15 september 2023. Je kan als kunstenaar een aanvraag indienen voor een subsidie tot €10.000. Jouw project moet gericht zijn op talentontwikkeling, moet zich afspelen in de vrije tijd en mag pas van start gaan in januari 2024 (als je in september indient).

Talentontwikkeling gaat over je artistiek ontwikkelen als kunstenaar. Dat kan gaan van een nieuwe techniek leren, een bestaande techniek verbeteren, coaching krijgen over hoe je jezelf presenteert, begeleiding zoeken om jezelf beter te promoten... Vanuit het principe van talentontwikkeling is het verplicht om samen te werken met externe partners. Dat kan een professionele kunstenaar zijn die jou begeleidt, een organisatie waar je een inhoudelijke samenwerking mee aangaat, de academies uit het DKO... Het wordt echter aangemoedigd om als amateurkunstenaar samen te werken met het DKO of met een professionele kunstenaar.

De subsidie richt zich op amateurkunstenaars en het project moet zich afspelen in de vrije tijd. Je zal in je subsidieaanvraag moeten aantonen dat je amateurkunstenaar bent door bijvoorbeeld aan te tonen dat je nog een job hebt naast je artistieke praktijk. Daarnaast mag je natuurlijk wel je verwezenlijkingen in de verf zetten (al dan niet letterlijk). Het project moet ook doorgaan in de vrije tijd. Dat wil zeggen dat je als amateurkunstenaar niet uitbetaald kan worden met deze subsidie. De coach of partner kan je natuurlijk wel vergoeden. Ben je eerder aan de slag als professioneel beeldend kunstenaar, dan kan je op 15 september een beurs of projectsubsidie aanvragen binnen het Kunstendecreet.

Je project mag pas van start gaan in januari 2024. Als je project al vroeger start of gestart is, zal je geen aanspraak maken op deze subsidie. Daarnaast mag je project maximaal 2 jaar duren, dit kan natuurlijk ook minder lang duren. Het is wel belangrijk dat je in je aanvraag duidelijk en concreet aangeeft wat je planning is.

Een project dien je in via KIOSK, het platform van de Vlaamse overheid om subsidieaanvragen in te dienen. Maak zo snel mogelijk een profiel hierop aan. Zo kan je alvast starten met je dossier en voorkom je die last minute stressaanval. Je moet ook een begroting invullen waarvoor je een sjabloon terugvindt bij je aanvraag in KIOSK. Je kan dit project indienen als natuurlijk persoon of als organisatie (vzw). Je kan niet indienen als feitelijke vereniging, maar het is toegelaten om als natuurlijk persoon in te dienen voor je feitelijke vereniging.

Subsidies voor internationale projecten

Binnen het Amateurkunstendecreet maak je ook aanspraak voor reistoelage voor de deelname aan een internationaal project met internationale uitstraling. Hiervoor komen enkel de vervoerskosten in aanmerking. De onkosten die ter plaatse gemaakt worden komen niet in aanmerking. De administratie zal bij de aanvraag nagaan of het artistieke profiel van de aanvrager overeenkomt met het reglement. Daarnaast zal je een inhoudelijke planning en een begroting moeten meesturen die aantonen welke kosten je zal maken.

12.03.2024