Heb je een idee voor een cultureel project dat de gemeentegrenzen overstijgt? Misschien zijn de projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten wel iets voor jou! In dit artikel overlopen we wat deze subsidielijnen inhouden en welke voorwaarden er zijn om in te dienen.

Voor wie?

De projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten zijn er voor organisaties die een vzw-structuur hebben. Ook lokale besturen en hun autonome gemeentebedrijven kunnen een aanvraag indienen. Individuele kunstenaars kunnen met andere woorden deze subsidie niet zelf aanvragen. Ze kunnen wel meewerken aan een project, partner zijn of een dienst verlenen. Als individuele kunstenaar kan je terecht bij het kunstendecreet of het amateurkunstendecreet voor ondersteuning.

De aanvrager moet actief zijn in de kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, lokaal cultuurbeleid (bibliotheek, cultuurcentrum, cultuurdienst, vrijetijdsdienst,....), amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk of jeugdwerk.

En de aanvrager moet gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel.

Wat zijn bovenlokale cultuurprojecten?

Bovenlokale cultuurprojecten zijn culturele projecten die de gemeentegrenzen overstijgen. Dat kan heel letterlijk door met partners uit aanpalende gemeenten samen te werken voor een expo of kunstroute bijvoorbeeld, maar het hoeft niet per se met partners uit de buurt te zijn. Je kan ook expertise inschakelen uit de andere kant van Vlaanderen of uit een heel ander domein (zoals onderwijs of welzijn). Samenwerking is een belangrijke sleutel om de eerste stappen richting bovenlokaal werken te zetten.

Bovenlokaal betekent meer dan lokaal, maar niet op het niveau van heel Vlaanderen. Neem gerust contact op met OP/TIL om zeker te zijn of je jouw project voldoende bovenlokaal aanpakt.

Wat zijn de basisvoorwaarden?

  • het is een cultureel project met een duidelijk doel, concrete planning en timing.
  • het project heeft een bovenlokaal karakter.
  • het project overstijgt de reguliere, dagelijkse werking van de aanvrager.
  • het project is nog niet gestart.
  • je werkt samen met partners uit de cultuursector of daarbuiten.

Een voorbeeld: Ruimte vzw geeft workshops beeldende kunst in drie gevangenissen in De Kempen, in samenwerking met De Rode Antraciet, een organisatie die activiteiten voor gevangenen opzet.

Welke subsidielijnen zijn er?

Er zijn twee subsidielijnen waarop je kan indienen. De projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten enerzijds en de projectsubsidie voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten anderzijds. Onderstaande afbeelding toont duidelijk het onderscheid tussen de twee subsidielijnen. Twijfel je nog op welke subsidielijn je best indient? Ga zeker eens langs bij OP/TIL om jouw project te bespreken.

infographic OP/TIL
infographic: OP/TIL

Wanneer kan ik indienen?

De projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten kan je indienen op 15 mei en 15 november. Als je in mei aanvraagt, kan je project ten vroegste starten vanaf 1 januari van het volgende jaar. Als je een aanvraag indient in november, kan je project starten vanaf juli van het volgende jaar.

De projectsubsidie voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten kan je indienen op 1 maart voor projecten die vanaf 1 juli van hetzelfde jaar starten en op 1 september voor projecten die vanaf 1 januari van het volgende jaar starten. Voor deze subsidielijn is het subsidiebedrag beperkt tot 25000 euro.

Hoe vraag je een dossier aan?

Gebruik het vierstappenplan van OP/TIL. Weet je voor welke subsidielijn je aanvraagt, neem er dan het blanco aanvraagdossier eens bij. Dat vind je terug op de site van de Vlaamse overheid.

Het zijn ook de vragen die je zal moeten invullen in KIOSK, het platform van de Vlaamse overheid om subsidies aan te vragen. Hou hier ook rekening met het maximum aantal tekens dat je mag invullen. Inloggen in KIOSK doe je met je E-ID. Regel tijdig je login.

Omschrijf je project concreet: wat ga je doen? Voor wie? Wanneer? Waar? En hoe pak je het aan? Vind de juiste partners waarmee je kan samenwerken en omschrijf duidelijk hun rol en betrokkenheid in het project.

Vervolgens zal je een begroting moeten opmaken aan de hand van het sjabloon dat voorzien wordt bij de subsidieaanvraag. Voor elke deadline plant OP/TIL samen met Cultuurloket infosessies waarin ze dieper ingaan op het invullen van de begroting.

Nog vragen?

OP/TIL is het steunpunt voor bovenlokale cultuurwerking. Zij bieden persoonlijk advies aan bij het opstellen van een subsidieaanvraag. Daarnaast bieden ze ook enorm veel inspiratie en tips op hun website. Ga zeker eens kijken op www.cultuuroptil.be. Daar vind je een heleboel interviews, voorbeelden, best practices terug die jou op gang kunnen helpen.

Stel jouw vraag wekelijks op donderdag tussen 9u30 en 10u30 (en elke laatste donderdag van de maand ook om 20u) aan een consulent van OP/TIL via VRAAG/RAAK. Inschrijven hoeft niet. Of stuur een mail naar info@cultuuroptil.be

Lees ook meer op de website van de Vlaamse overheid.

13.12.2023