Wanneer je werk aan een publiek tentoonstelt, is er altijd kans op onvoorziene schade aan je werk. Daarom kan het interessant zijn je expo te verzekeren. Dat kan eenvoudig via Kunstwerkt.

Een expo of een atelierbezoek zijn fijne momenten maar ook situaties waarbij je materiaal kan beschadigd worden. Schat daarom op voorhand goed in of een verzekering van je materiaal aangewezen is. Hou rekening met de waarde van je werk en het risico op mogelijke schade. De kans op schade aan een werk in broos materiaal op een sokkel is nu eenmaal hoger dan bij ingekaderde tekeningen aan de muur. Hoe meer werken er zijn, hoe groter de kans ook is op beschadiging. Hou ook rekening met de locatie waar je werken tentoongesteld worden, hoe lang ze tentoongesteld worden, of er supervisie is en welke risico’s er zijn bij het verplaatsen of vervoeren van de kunstwerken.

Kunstwerkt heeft een interessante overeenkomst met Ethias voor het verzekeren van je tentoonstelling. Je kan via Kunstwerkt een voordelige ‘Alle risico’s’- verzekering afsluiten voor tentoonstellingen. Wil je meer weten of een verzekering afsluiten? Lees hier meer.

Een verzekering ’Alle risico’s’ verzekert risico’s van diefstal, vandalisme, beschadiging, valschade, kortom alle risico’s behalve deze die expliciet worden uitgesloten in de polisvoorwaarden (bijvoorbeeld opzettelijke beschadiging). Soms bevat deze verzekering ook de technische randapparatuur die je gebruikt om je werk te presenteren.

Van ‘nagel tot nagel’

Je kan bij een verzekeringspolis ook kiezen om het risico tijdens het transport te verzekeren. Dit is het ‘van nagel tot nagel’ concept. Als je met een andere verzekering werkt, let dan goed op of transport van je werk mee inbegrepen is.

Werken oplijsten en de waarde bepalen

De verzekeringsmaatschappij bepaalt de premie op basis van de waarde en de aard van de werken die moeten verzekerd worden. Maak daarom een oplijsting van de werken plus de waarde. Baseer je op de materiaalkost en verkoopprijs. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de verzekeringspremie zal zijn. Vind je het moeilijk om de verkoopwaarde te bepalen, lees dan zeker het artikel over het bepalen van je prijs. Soms kan je ervoor kiezen om je werk te laten verzekeren in werkelijke of aangenomen waarde.

Verzekering in werkelijke waarde: de premie wordt berekend op basis van een door de kunstenaar opgegeven (verkoops-)waarde. Je kan er soms ook voor kiezen om je werk enkel voor de productiewaarde te verzekeren. Zo hou je de premie laag.

Hou er steeds rekening mee dat bij een schadegeval de waarde van de dekking nog kan betwist worden door de verzekeringsmaatschappij. De aangegeven waarde is sowieso de bepaling van het maximumbedrag dat de verzekering zal uitkeren. Bij een schadegeval is het mogelijk dat de verzekeraar een expert aanduidt die de waarde van het kunstwerk bepaalt. Vaak gebeurt dat op grond van marktwaarde, verkoopfactuur, prijslijst…

Verzekering in aangenomen waarde: deze waarde wordt vastgelegd op basis van een voorafgaand expertiseverslag, opgesteld door een expert aanvaard door de verzekeraar. Bij een schadegeval wordt de waarde van de dekking niet betwist en blijft deze een vaste basis. Deze procedure wordt vooral voor duurdere expo’s uitgevoerd.

Schade bewijzen

In geval van diefstal is de verzekering enkel van toepassing voor diefstallen gepleegd met braak, geweld of bedreiging. Verloren voorwerpen of verdwijningen zijn niet gedekt.

Een verzekeringsmaatschappij voorziet enkel een schadevergoeding als er een duidelijk bewijs van schade of diefstal is. Daarom is het steeds aangewezen om:

  • een goede inventaris van je expo op te maken met de waardebepaling en indien mogelijk ook fotomateriaal.
  • schadegevallen goed te documenteren (beschrijving en fotomateriaal van de schade)
  • indien mogelijk en bekend, de contactgegevens van de persoon die de schade heeft veroorzaakt.

Openluchttentoonstellingen

Expo’s in open lucht dragen een hoger risico en worden meestal niet verzekerd in de standaardverzekering. Vaak kan je hiervoor wel een aparte aanvraag doen, zoals bij de verzekering die Kunstwerkt aanbiedt via Ethias.

Schade door bezoekers

In geval van schade veroorzaakt door een bezoeker zal Ethias die verhalen op de verantwoordelijke. Het is daarom belangrijk om de nodige gegevens te verzamelen en door te geven zodat de verzekeringsmaatschappij de betrokken persoon die schade heeft veroorzaakt, kan contacteren.

Is een organisator van een (groep-) expo waar je aan deelneemt verplicht je werk te verzekeren?

Een organisator is verantwoordelijk voor de bewaring, de bewaking en het onderhoud van de kunstwerken. Het is daarom belangrijk dat de organisator een verzekering afsluit zodat je als kunstenaar kan worden vergoed als er schade is aan de kunstwerken of als ze gestolen worden. Vraag dit zeker op voorhand na en vraag desnoods (het bewijs) van de polis op voor je je werk voor een expo uitleent.

Huur je een ruimte voor je expo, dan kijk je best ook na of die ruimte zelf ook verzekerd is tegen potentieel brandgevaar.

13.12.2023