Als je als kunstenaar een opdracht uitvoert zonder dat er sprake is van een gezagsrelatie en je bent geen zelfstandige, dan kan je misschien gebruik maken van Artikel 1bis. Zo word je toch beschermd als werknemer wanneer er geen werknemersovereenkomst af